ВЕЛО СЕРВИС

Штелување на менувачи 100 ден.
Штелување на кочници 100 ден.
Комплетен сервис 1000 ден.
Центрирање на бандажи 100 ден.
Менување ланец 100 ден.
Менување гарнитура 200 ден.
Менување педали 100 ден.
Подмачкување амортизер 500 ден.
Исправување на дискови 150 ден.
Менување на пакни на диск 150 ден.
Менување на глицерин во диск 700 ден.
Менување пакни во кочница 100 ден.
Преплетување на бандаж 400 ден.
Чистење на запчаници и ланец 200 ден.
Подмачкување на средна осовина 200 ден.
Подмачкување на гарнитура 100 ден.
Подмачкување на главини 200 ден.

БОРД СЕРВИС

Восок
300 ден.
подмачкување со восок
Сервис мал
600 ден.
подмачкување со восок
острење кант
Сервис (голем)
1000 ден.
подмачкување со восок
острење кант
пополнување со пластика

СКИ СЕРВИС

Восок
300 ден.
подмачкување со восок
Сервис Мал
600 ден.
подмачкување со восок
острење кант
Сервис Голем
1000 ден.
подмачкување со восок
острење кант
пополнување со пластика
Топ Сервис
1500 ден.
подмачкување со восок
острење кант
поправка и полирање на база
подмачкување на везови (препорачано за натпреварувачки скии)