СКИ СЕРВИС

Восок
500 ден.
подмачкување со восок
Острење
500 ден.
острење кант
БУШЕЊЕ
1000 ден.
бушење скии
Сервис Мал
800 ден.
подмачкување со восок
острење кант
Сервис Голем
1000 ден.
подмачкување со восок
острење кант
пополнување со пластика
Топ Сервис
1500 ден.
подмачкување со восок
острење кант
поправка и полирање на база
подмачкување на везови (препорачано за натпреварувачки скии)

БОРД СЕРВИС

Восок
500 ден.
подмачкување со восок
Сервис мал
800 ден.
подмачкување со восок
острење кант
Сервис голем
1000 ден.
подмачкување со восок
острење кант
пополнување со пластика

ВЕЛО СЕРВИС

Сервис мал
600 ден.
генерална проверка
проверка и штелување на сопирачки
проверка и штелување на брзини
проверка на гуми
проверка на гарнитура од волан
проверка на средна осовина
подмачкување на верига
Сервис голем
1500 ден.
се од основен сервис +
подмачкување на гарнитура од волан
подмачкување на средна осовина
подмачкување на предна и задна осовина
центрирање на тркала
кратко пробно возење

Пожелно за сите возачи барем еднаш годишно. За маунтин бајкерите и за останатите возачи кои возат по интензивно, го препорачуваме почесто, според интензитетот на возењето.